Kartan: träna på ordförrådet

13,00 kr

Eleverna får utöka sitt ordförråd, träna på handstilen, meningsskapande och korsord med hjälp av temat ”Kartan”. Häftet innehåller 11 sidor + framsidan och är välanpassad till åk1 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader