Jag kan läsa: Bilar

15,00 kr

Med detta material kan man träna på att läsa genom att bilda par. Den ena halvan av paret består av en bild med en bil i färg och den andra halvan är en kort mening som beskriver färgen på bilen. Totalt 10 par i olika färg. Kan du lista ut vilka som hör ihop?