Instruerande text – Hur gör man den perfekta brownien?

10,00 kr

Hur gör man den perfekta brownien? Låt eleverna skriva en instruerande text om hur man gör den perfekta brownien. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sin brownie och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Kanske har du också möjligheten att ha en lektion där eleverna får möjligheten att följa sina instruktioner och göra det där perfekta brownien. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader