Instructive text – Recipe for the perfect salad

kr10,00

How to make the perfect salad. Låt eleverna skriva en instruerande text på engelska om hur man gör den perfekta salladen. Eleverna kan till sin instruerande text färglägga sin sallad och/eller de fyllningar som finns med på arbetsbladet. Låt eleverna sedan presentera sin instruerade text i mindre grupp eller helklass. Ett roligt sätt att utveckla elevernas kommunikativa förmåga och ordförråd i ämnet engelska. 

  Anmäl produkten