Häfte: Textuppgifter och strategier (Anpassat för Nationella prov årskurs 3)

30,00 kr

Ett häfte med sammanlagt 42 benämnda uppgifter på 14 sidor. 

Häftet inleds med en sida för varje räknesätt. Bildstöd och exempeluppgifter visar på hur olika situationer/textuppgifter leder till respektive räknesätt. Lämpligt för samtal och genomgång klass, i mindre grupp eller i stödundervisning.

Häftet innehåller därefter 10 sidor med blandade uppgifter samt facit med både svar och beräkning.

Utskriften av häftet blir bäst om man väljer ”anpassa till utskrivbart område” under utskriftsinställningar.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader