Escape room: Resan genom forntiden

40,00 kr

I detta digiloga escape room testas elevernas kunskaper om forntiden. För att få fram koden behöver de lösa fyra uppdrag. Det är både digitala och analoga uppdrag och eleverna behöver ha tillgång till en surfplatta med kamera för att använda en QR-kod för två av uppdragen. Tycker de att något uppdrag är svårt kan de byta in ett tipskort mot ett tips som hjälper dem vidare.

Uppdragen är lagom att genomföra i par eller grupper med max 3-4 elever. Jag har genomfört det i årskurs 3 som avslutning på arbetsområdet forntiden. Det är bra om eleverna har koll på att sista delen av järnåldern är vikingatiden och har läst lite om nordisk mytologi (Loke, Oden och Yggdrasil finns det frågor om). Det är även bra om de vet vilka bokstäver som är vokaler eller kan se det någonstans i klassrummet.

I materialet finns instruktioner till läraren, en lista på förberedelser och facit till uppdragen. Du kan använda ett faktiskt kodlås eller bara låta eleverna lämna in sina kodkort till dig. I materialet kommer även medaljer som ett pris. Dessa kan du låta vara som de är eller göra hål och sätta snöre i så de kan hängas runt halsen.

Materialet kräver lite förberedelser där kort ska klippas ut.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader