Escape room – Den mystiska boken

kr30,00

I detta Escape room, finns det 6 uppgifter som man måste lösa för att hitta delar så man kan låsa upp de sex låsen. Vid varje lås får man kodbokstäver som man ska bilda ett ord med för att låsa upp boken. När man låst upp boken ska man också lösa ett hemligt meddelande innan man löst hela uppdraget.

Ett digilogt Escape room är en blandning av analoga och digitala aktiviteter där grupper med 3-4 elever eller par använder ledtrådar för att lösa utmaningar och låsa upp lås. 

Dessa aktiviteter består av att lösa olika utmaningar som har med matematik att göra.

  Anmäl produkten