Elevhäfte att skriva geografiska begrepp och kartecken i.

10,00 kr

Ett häfte där eleverna skriver rätt begrepp till rätt förklaring. Det ingår även att rita en kompassros samt rita kartans färger och vissa karttecken.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : lararepariktigt Kategori: