Dilemmakort

15,00 kr

Berättelserna är påhittade, men liknar många av de situationer som elever hamnar i under skoldagen. Målet är att reflektera över händelserna och komma på strategier för hur man kan göra när det sker. T.ex. hämta en vuxen eller gå ifrån den situation som gör eleven arg, så inte situationen blir sämre. Frågorna kan diskuteras i par, mindre grupper och sedan i helklass.

5 stycken dilemman och ett kort med 4 kortare dilemmafrågor. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader