Diagram med ledtrådskort

30,00 kr

8 olika uppdrag där varje uppdrag består utav 8 kort. För att kunna fylla i all statistik måste men läsa alla kort och klura ut vilket kort som ger vilken information så man kan fylla i en frekvenstabell. När frekvenstabellen är ifylld så kan man gå vidare till att skapa ett stapeldiagram och ett cirkeldiagram. 

En rolig uppgift där man med fördel kan arbeta i grupp för att tillsammans samtala sig fram till resultatet. 

Korten omfattar många olika matematiska begrepp som fler, dubbel, hälften, mm. 


Skapare : Lust att Lära Kategori: