Describe a friend – presentation med modellerande texter och arbetsblad med stödstruktur

25,00 kr

Låt eleverna öva på att beskriva en vän med hjälp av detta materialpaket. Paketet innehåller en presentation på 7 slides som innehåller fyra olika texter där fyra olika vänner beskrivs. Texterna är tänkta att fungera som en modellering för eleverna innan det är dags för dem själva att skriva sina egna texter om en valfri vän. Presentationens sista slide innehåller stödstrukturer som eleverna kan ta hjälp av när de ska skriva sina texter, i stödstrukturen finns adjektiv, verb och underrubriker eleverna kan utgå från och ha med i sin text.

Materialpaketet innehåller även ett arbetsblad på 7 olika nivåer som eleverna kan använda sig av i skrivprocessen. Vill eleven skriva lite kan hen få ett arbetsblad med färre rader och har du en elev som älskar att skriva kan hen få arbetsbladet med fler rader. Varje arbetsblad inenhåller en stödstruktur i form av en checklista.

 

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader