Bygg ett spökhus

30,00 kr

Materielet innehåller en mall av ett spökhus som eleverna målar, klipper ut och limmar ihop så att de får ett eget spökhus. Sedan kan eleverna skriva och berätta om sitt spökhus antingen på svenska eller engelska och använda de skrivblad som också ingår i materielet.

En mycket uppskattad uppgift som kombinerar det egna skrivandet med skapande. Man kan ordna en utställning med spökhusen och bjuda in en annan klass och öva på muntlig framställning och läsa upp sina berättelser om spökhusen. 

Antal filer: 3
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader