60 sekunders lästräning med vikingatema

50,00 kr

Dessa korta läsförståelsetexter har ett spännande vikingatema och tar upp fyra olika ämnen: byggandet av ett långhus, plundringståg, vikingarnas plundringar och Tors hammare.

 

Syftet med denna resurs är att ge dig möjlighet att bedöma en elevs läsflyt på den förväntade läsnivån. Varje aktivitetskort för 60-sekunders läsning innehåller ett kort utdrag av åldersanpassad text med ett genomsnittligt ordantal på cirka 90-120 ord. Det totala ordantalet för varje rad i texten visas i vänstermarginalen på varje kort. Dessutom innehåller varje kort fem läsförståelsefrågor som är kopplade till texten och finns i högermarginalen.

 

Materielet passar för elever i åk 3 till åk 6. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader