10 kreativa sätt för föräldrar att uppmuntra barns läsning under vinterlovet!

kr25,00

Antal sålda: 1

Under vintern är det viktigt att hålla igång läsningen – för att inte glömma bort det man lärt sig under läsåret.

Visste ni om att bara under ett vinterlovet kan gapet mellan ett läsande barn och ett barn som inte läser utgöra 3 månaders skolundervisning bland våra skolelever.


För att bekämpa vinterns läsförlust är det viktigt att lärare och pedagoger rekryterar alla föräldrar. Föräldrar är nyckeln till att motverka vinterns läsförlust. Under vinterlovet kan elevers läsprestation påverkas negativt, och det är viktigt att föräldrar uppmuntrar sin barn att läsa varje dag.

Vinterns inlärningsförlust kan påverka läsflytet, ordförrådet, och förståelsen, men det finns saker som kan göras för att hjälpa era barn att bibehålla sin läsförmåga.

För att hjälpa barn att hålla sig på rätt spår med sin vinterläsning har läsinspiratören Gullis lästips, en läsfrämjare och expert på barn- och ungdomslitteratur, sammanställt tio lästips som föräldrarna kan använda.

Med föräldrarnas hjälp kan barnen bibehålla sin läsförmåga och vara redo för en lyckad skolstart.