10- 20-kompisar övningscirklar

Här kan eleverna göra sina egna cirklar för att träna 10- och 20-kompisar. De klipper ut cirklarna. Klipper in mot mitten på strecken på den cirkel med tal på och limmar sedan fast på den andra. Sedan skriver de ned det tal som under ”flärpen” som är 10/20-kompis med det tal som står ovanpå ”flärpen” Sedan kan de ha dessa för att träna sig själva och kika på svaret.

10- 20-kompisar övningscirklar

Detta material har laddats ned: 379 gånger

  Anmäl produkten
Skapare
0 out of 5
Kategori: