Ordkort

Ordkorten
i detta material gör det möjligt för eleverna att få träna på att ljuda ut ord.


Förslag
på hur ni kan använda ordkorten tillsammans med eleverna:

Syntes:
säg
ett ljud i taget och låt eleven lyssna efter vilket ord det kan vara.

Läs
tillsammans
med eleverna.

Låt
eleven läsa för dig.

Låt
eleverna läsa för varandra i par
.

Memory

Detta material har laddats ned: 1263 gånger

  Anmäl produkten