Ord och begrepp – Del 1 och del 2

kr20.00

Ord och begrepp – Del 1 och del 2 är ett material som fokuserar på ord och begrepp. Materialet består av två delar. Båda delarna är strukturerade på samma sätt. Varje del består av fem sidor. Nedan följer en beskrivning av vad varje sida innehåller.

Sida 1: En text som eleverna ska läsa. Texten innehåller tio ord och begrepp som är understrukna. Eleverna ska skriva orden på de tomma raderna.

Sida 2: Eleverna ska skriva av texten från sida 1 med läslig handstil samt rita en tillhörande bild.

Sida 3: Eleverna ska sätta in de understrukna orden från 1 i en annan kontext.

Sida 4: Alla de understrukna orden är nu omkastade och elevernas uppgift är att komma på vilka ord som gömmer sig bakom de omkastade bokstäverna.

Sida 5: Eleverna ska hitta de understrukna orden i ordgömman.

Visa varukorg