Varför har jag inte fått betalt?

Hej

Från och med 2022-04-08 betalas Royalty ut via Swedbank Kontoregister. För att få utbetalning till sitt konto måste man registrera kontot hos Swedbank, detta sker på: https://www.swedbank.se/kontoregister

Själva utbetalningen är en manuell process som kan ta några dagar eftersom vi vill säkerställa att allt blir rätt. Har ni inte angett personnummer under bankuppgifter så betalas inget ut förrän det är ifyllt, det betalas då retroaktivt.

Har man inte nått upp till 1000:- (ex moms och efter 75% royalty) så räknas det vidare månaden efter osv osv tills dess att man nått upp till summan. Då sker utbetalningen månaden efter.

Om man innehar ett företag så kommer det komma ett mail med information om hur mycket man ska fakturera oss. Företaget skapar då en faktura med summa + 6% moms, som skickas till Wideung AB.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.6/1319.html#h-Sjalvstandig-verksamhet

Samt tips hur man kan bokföra royalty:
https://www.momsens.se/royalty-bokfora-intakter-fran-musik-forfattande-uppfinningar-m-m