Sök efter svar?
Categories
< All Topics
Print

Hur gör jag för att få min utbetalning?

Från och med 2022-04-08 betalas royalty ut via Swedbanks Kontoregister. För att få utbetalning till ditt konto måste du registrera kontot hos Swedbank, detta sker på: https://www.swedbank.se/kontoregister

Själva utbetalningen är en manuell process som kan ta några dagar. Saknas personnummer under Bankuppgifter sker ingen utbetalning. Royalty betalas ut retroaktivt månaden efter att du lämnat dina uppgifter.

Varje år i januari skickar vi in information om hur mycket du royalty du har tjänat i form av en KU10 blankett. Hos Skatteverket syns din inkomst som utbetald av Wideung AB.

Har du företag vänligen meddela oss så får du ett mail med information om hur du ska fakturera oss. Vi skickar utbetalningsunderlag inför varje utbetalning där ditt företag skapar en faktura i enlighet med de instruktionerna som medföljer.

För företag skickar Skolmagi en motsvarande blankett som kallas KU70 till Skatteverket varje år.

Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.6/1319.html#h-Sjalvstandig-verksamhet

Här finns information om hur du kan bokföra royalty i ditt företag:
https://www.momsens.se/royalty-bokfora-intakter-fran-musik-forfattande-uppfinningar-m-m

Table of Contents