Sök efter svar?
Categories
< All Topics
Print

Royalty – Skatteverket, vad gäller?

Royalty räknas i sin enklaste form som ”Inkomst av tjänst” om du som skapare inte har ett uttalat vinstsyfte.

Royaltyinkomster beskattas oftast som inkomst av näringsverksamhet. Detta gäller för uppfinnare, författare, kompositörer med flera som yrkesmässigt bedriver vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller annan liknande verksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Med yrkesmässigt avses att verksamheten bedrivs varaktigt och med vinstsyfte.
Om royaltyn inte kan klassas som inkomst av näringsverksamhet är den att anse som inkomst av tjänst. Det kan vara fallet då verksamheten är tillfällig och inte kan anses som yrkesmässig, till exempel för ”engångsförfattare” eller ”engångsuppfinnare”, eller om den annars har bedrivits på ett sådant sätt att inkomsten blir hänförlig till inkomst av tjänst.

Royalty på grund av egen verksamhet (ej uppdrag)
Du betalar socialavgifter i form av egenavgifter oavsett om inkomsten ska beskattas som inkomst av tjänst eller näringsverksamhet.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/royalty.4.7459477810df5bccdd480005235.html

De flesta av er som säljer hos oss har uppfyller kraven för ovanstående, dvs. få pengarna utbetalt och sedan skattar man enligt Inkomst av tjänst. Egenavgifter brukar beräknas automatiskt efter att vi rapporterat in till Skatteverket. Skolmagi betalar inte in någon skatt till Skatteverket, utan det är upp till varje skapare att ha koll på det och vårt förslag är att lägga undan ca. 50% till skattedeklarationen.

Table of Contents