Samiska färgläggningsbilder

Här kan du ladda ner 25 stycken färgläggningsbilder med samiskt tema, allt från den samiska flaggan, olika folkdräkter, samepojke, sameflicka, kåta, ren mm.

I den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassens och fritidshemmens verksamhet är ett av målen att varje elev efter genomgången grundskola ska ha fått ”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia” (Lgr11, avsnitt 2.2).

Detta material har laddats ned: 887 gånger

  Anmäl produkten