Om ditt ärende gäller en beställning, skriv vilket ordernummer det gäller.

Vi besvarar ärenden i tur och ordning, vardagar mellan 8-16, övrigt tid efter möjlighet. Oftast svara vi inom två timmar.

Write down a self-descriptive brief subject to the ticket
Write down your issue in details... At least 10 characters is a must.

Med hjälp av informationen nedan kommer vi att skapa ett konto på Skolmagi åt dig för att du ska kunna följa ditt ärende.

Användarnamn för ditt konto
Your email for the user account and for further communication

Har du redan ett konto? Logga in