Jag är specialpedagog och ligger bakom bloggen “Specialpedagog på gymnasiet”. Arbetar med att skapa stödstrukturer i forma av olika typer av mallar tex analys- och planeringsmallar. Mitt material vänder sig till grundskolans senare år, gymnasiet och vuxenutbildningen. På min blogg skriver jag om hur materialet kan användas.

Bloggen hittar du här: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/

Följ mig på Facebook:

https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Följ mig på Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet