VILKEN GRAN? LÄSA, FÖRSTÅ, SKRIVA ORD

10,00 kr

TEXT MED VERSALER

LÄSA OCH FÖRSTÅ: Läs orden som beskriver granen och hitta rätt gran.

SKRIVA: Beskriv ett hus med egna beskrivande ord:  (Här kan de färdiga orden om de redan färglagda granarna användas som stöd.)

RITA OCH SKRIV: Färglägg eller rita en egen gran med beskrivande ord.

RITA/SKRIV OCH FÖRSTÅ: Annat förslag: rita en egen gran på ett tomt papper. Eleverna skriver ord som beskriver sin gran på ett annat papper. Klasskamraterna får läsa eller lyssna på beskrivningarna och gissa vilken av de ritade granarna det är som beskrivs.

Tips på aktivitet till detta är att visa bilder på olika granar och beskriva dem muntligt (och kanske skriftligt) hur de ser ut med ord.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader