Vilka är verben?

kr20,00

Antal sålda: 33

”Vilka är verben?” är ett material som tränar verb i en kontext. Arbetsbladen består av meningar som innehåller verb. Tanken med materialet är att man ska hitta verben i varje mening och skriva dem i de tomma rutorna.