Vikingatiden helt arbetsområde ( texthäfte med frågor/uppgifter + bgreppskort + instuderingsfrågor med tillhörande facit + prov med tillhörande facit)

(1 kundrecension)

50,00 kr

Detta är ett stort paket som innehållet färdigt material för ett helt arbetsområde om vikingatiden. 

Materialet består av:

1)  Texthäfte som behandlar alla grunderna i arbetsområdet vikingatiden. Häftet innehåller 8 sidor med fakta om historiska källor, vikingarnas levnadsvillkor, handelssystem och tro. Häftet avslutas med att belysa historiebruk och vikingar i populärkulturen. Efter varje sida kommer en ny sida med frågor till texten. Det vill säga 8 sidor med frågor till texten. I slutet finns även en sammanfattning om vikingatiden samt begreppslista som eleverna kan träna på. 

2) Begreppskort om vikingatiden. Varje sida med begreppskort har en baksida med förklarningar till bilderna. Texten är spegelvänd. Detta för att rätt beskrivning ska hamna bakom rätt bild när man skriver ut ”dubbelsidigt”.

3) Prov kopplat till betygskriterier i lgr22 samt facit till provet. 

4) Instuderingsfrågor till eleverna samt facit till instuderingsfrågorna. 

Källor:

  • UPPTÄCK Historia Grundbok
  • PULS Historia 4-6 
  • SO 4 Grundbok
  • Vikingatiden: historia för åk 4-6 basbok

Antal filer: 6
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader