Var bor jag? Läs, förstå, skriv, rita

10,00 kr

LÄSA OCH FÖRSTÅ: Läs beskrivningarna om husen och hitta rät beskrivning till rätt hus.

SKRIVA: Beskriv ett hus med egna beskrivande meningar: ”Mitt hus…” (Här kan de färdiga meningarna om de redan färglagda husen användas som stöd.)

RITA OCH SKRIV: Färglägg eller rita ett eget hus med beskrivande meningar. ”Mitt hus…”

RITA/SKRIV OCH FÖRSTÅ: Annat förslag: rita ett eget hus på ett tomt papper. Eleverna skriver beskrivningar. Klasskamraterna får läsa eller lyssna på beskrivningarna och gissa vilket av de ritade husen det är som beskrivs.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader