Välskrivning A-Ö

35,00 kr

Låt eleverna använda dessa kort för att öva på att skriva. Alla kort är skrivna på rim och med stödrader. Jag låter mina elever skriva av texten i sina skrivböcker och sedan får de klippa ut och klistra in bilden som hör till texten. Vi arbetar med en bokstav i veckan och varje vecka får de skriva om djuret som börjar på den bokstav vi arbetar med.

Det finns 29 kort, A-Ö.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader