Vad skulle du göra om… – Scenario Flashcards

kr55,00

Här kan du som lärare engagera elever i beslutsprocessen så att de överväger olika beteendestrategier, känner empati och agerar klokt.

Här kan du ta del av 25 olika flashcards med olika vardagsnära frågor och tillhörde bilder som ni i klassen, som grupp eller individuellt kan svara på.

  Anmäl produkten