Vad behöver vi 2023

Uppgifter till första skolveckan. Jobba tillsammans.
Vad behöver vi i klass ”XX” mer / mindre av 2023?
Materialet finns för klass 1-6 eller med texten ”klassen”

Detta material har laddats ned: 405 gånger

  Anmäl produkten