Utelek med 24 uppdrag

10,00 kr

En
utomhuslek där eleverna tränar på att samarbeta.

Innehåll

24 uppdragskort
sifferkort

En variant på ”36-leken”