Träna personliga pronomen och är – lätt engelska (kopia)

10,00 kr

Kort som ger eleverna möjligheten att träna på personliga pronomen samt rätt form av är. Passar nybörjare.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : lararepariktigt Kategori: