Träna multiplikation

Detta material är delvis hämtat från MatteTommys (Tommy Lucassi) material Multiplikationstabellen på 5 veckor. Jag har sedan lagt till multiplikationstester samt den sista Övning steg 6 med alla tabeller. Jag har valt att döpa om det till Träna multiplikation då en del elever behöver fler än 5 veckor på sig och jag även lagt till ett sjätte steg.

Detta material är tänkt som ett material för att automatisera huvudräkning med multiplikation.

Du hittar mina andra material med samma upplägg för tabellträning här.

Detta material har laddats ned: 11469 gånger

  Anmäl produkten