Träna addition och subtraktion 0-20 med tiotalsövergång

kr25,00

Detta material är tänkt som ett material för att automatisera huvudräkning med addition och subtraktion. 

Materialet innehåller 27 övningssteg och till varje övningssteg finns en tabelltest. Dessa steg är grupperade 3 och 3. Först är det ett steg med bara addition, sedan ett med bara subtraktion och det tredje steget är ett blandat med både addition och subtraktion från de två tidigare stegen.

Du hittar mina andra material med samma upplägg för tabellträning här.

  Anmäl produkten