Träna addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång

kr30,00

Detta material är tänkt som ett material för att automatisera huvudräkning med addition och subtraktion. Jag har tidigare gjort ett liknande material för multiplikation och division och efter att vi ser att det materialet fungerat så bra har jag valt att skapa ett liknande material  för att öva upp huvudräkning av addition och subtraktion. 

Materialet innehåller 33 övningssteg och till varje övningssteg finns en tabelltest. Dessa steg är grupperade 3 och 3. Först är det ett steg med bara addition, sedan ett med bara subtraktion och det tredje steget är ett blandat med både addition och subtraktion från de två tidigare stegen.

Du hittar mina andra material med samma upplägg för tabellträning här.

  Anmäl produkten