Tokiga meningar 1

kr30.00

Övar:

Barnen övar att skriva meningar på ett roligt sätt med bildstöd. De övar också på att skriva meningar med stor bokstav och punkt, samt stor bokstav i namn. Slutligen lär de sig stavning genom att skriva av befintliga ord. De visar läsförståelse genom att rita en bild till en av meningarna.

Innehåller:

1 bricka att lägga kort på, 36 kort fördelat på tre kategorier och två olika arbetsblad att skriva meningarna på.

Gör så här:

Klipp ut spelbrickan och alla kort och plasta in dem. Blanda varje kategori av kort för sig och lägg dem i rutorna med samma färg på brickan. De översta korten bildar tillsammans en mening. Skriv den första meningen på ditt arbetsblad. Kom ihåg stor bokstav i början av meningen och i namn, samt punkt i slutet. När du är klar lägger du de använda korten i botten av varje hög. En ny mening bildas nu överst i högarna. Slumpen avgör vilka meningar det blir. På varje arbetsblad kan man skriva fyra olika meningar. Använd arbetsbladet med
hjälplinjer eller det med vanliga linjer.

  Anmäl produkten