Tiotal och ental med övergång

kr20,00

Tiotal och ental med övergång. Bildstöd i form av hundrarutan gör det lättare för eleverna att se antalet tiotals-stolpar och antalet ental som blir kvar. 

Introducerar även steget att lösa tal med övergång i stegmetoden där man först adderar tiotalen och sedan entalen med varandra för att lättare se summan av dessa. 

Materialet består av 8 arbetsblad. 

  Anmäl produkten