Tidig läs- och skrivinlärning GUL (nivå 4)

kr30,00

I detta paket hittar du samtliga material som ingår i paketet ”tidig läs- och skrivinlärning gul nivå”!

I det gula avsnittet består orden av korta ord med fyra till fem bokstäver, orden är ljudenligt stavade och majoriteten av orden har ljud som du kan hålla ut på länge, något som underlättar när eleven lär sig att ljuda.

Hela det gula avsnittet hör ihop (eleven övar på ord ur samma ordbank) och här hittar du följande uppgifter:

  • Läsmemory (kan även användas till kooperativa strukturen ”hör vi ihop?”)
  • Skriv ord (bild med luckor där eleven skriver ordet. Två arbetsblad, en variant i färg och en i svartvitt där eleven själv får färglägga bilden.
  • Korsord – två olika
  • Dra streck – dra streck från bild till rätt ord
  • ”Skriv fint” – välskrivning (variant med versal och gemener)
  • ”Lös koden” där eleven löser koder baserat på bilder och listar ut vilket ord det ska vara. Eleven får skriva ordet och rita en bild. Två arbetsblad.
  • Extrauppgifter, i det gula paketet är det en övning som heter ”Bilda ordet” där uppgiften är att binda ihop bokstäverna och bygga ordet som finns på bild. Den andra extrauppgiften är en läsförståelseuppgift där eleven ska läsa korta instruktioner och rita en bild. Materialet finns i en version med versaler och en version med gemener.

Du väljer själv om du vill arbeta med ett eller ett par enskilda avsnitt eller om du vill använda hela det gula avsnittet. Fler avsnitt kommer, svårighetsnivån kommer att variera och du kommer att se skillnad på avsnitten eftersom de kommer att få olika färger.

Observera att bilderna visar ett urval av övningarna.

Tidig läs- och skrivinlärning GUL (nivå 4)

kr30,00

  Anmäl produkten