The Witches by Roald Dahl – reading comprehensions

25,00 kr

Detta material består av olika frågekort kring boken ”The Witches” samt tillhörande svarspapper. Frågekorten är uppdelade i 10 olika delar och de kapitel som tillhör de olika delar står angivet. Eleverna kan antingen svara skriftligt på frågorna eller så kan man använda dem till boksamtal. Frågorna är både sådana som man kan finna direkt svar på i texten och de som man måste läsa mellan raderna. Det finns även frågor där man själv får uttrycka vad man tycker, känner eller har upplevt kring vissa saker i boken. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader