The very hungry caterpillar

40,00 kr

Arbeta med sagan ”The very hungra caterpillar”, skriven av Eric Carle, med detta material som innehåller både en elevdel och en lärardel. I sagan får man följa den hungriga larven när den äter sig igenom olika frukter för att sen bli en puppa och slutligen utvecklas till en vacker fjäril. Sagan tar upp olika områden att arbeta med som : veckodagarna, färger, antal och siffror 1 – 10 och fjärilens livscykel. 

Mitt material som knyter an till sagan innehåller: 12 arbetssidor på engelska för eleven som tränar siffror och antal 1 -10, veckodagarna och färger. Lärardelen innehåller ord och bildkort som kan användas vid vägledd läsning och till att återberätta sagan. Det följer även med mall till att göra en snurra över veckodagarna och en mall på larven med en stor mun, så att man kan mata larven med bilder på vad den åt under de olika veckodagarna. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader