Tema kroppen

kr19.00

Tema kroppen innehåller en faktatext, frågor och en tipspromenad. Jag brukar ge ut faktatexten som en läxa i slutet av arbetsområdet. Frågorna kan eleverna både arbeta med under temats gång, som en avslutande repetition eller som en avstämningsmöjlighet. Tipspromenaden är ett bra sätt att få in rörelse medan fakta bearbetas. Tips på filmserie: Uppdrag kroppen från urplay.se. Lycka till!

  Anmäl produkten