Tärningsspelet PLUMP

kr14,00

PLUMP

Övar de fyra räknesätten och går att variera beroende på elevernas kunskaper. Använd färre tärningar, välj ut det/de räknesätt eleverna kan, begränsa tiden, inför räkneregler som tex prioriteringsregeln..

Innehåller;

-Spelregler

-Spelplan

-Protokoll

Tycker du att spelplanen blir för stor kan du skriva ut två spelplaner/A4 ark.

  Anmäl produkten