Tallinje 0 -10 med och utan bildstöd

kr4,00

Materialet är uppdelat på 2 PDF-filer.

  1. Den ena innehåller tallinjen 0-10 med olika bildstöd i rött och blått, samt två tallinjer som kan användas som arbetsblad; Eleven lägger ex knappar i rutorna eller målar rutorna. ( 8 sidor)
  2. Den andra innehåller 5 tallinjer 0-10. (1 sida)

Tyvärr kunde jag inte i den enkla ordbehandlare jag arbetar i, placera ett framåtpil på tallinjen. Ni får själva rita dit den. 


  Anmäl produkten