Synliggöra det centrala innehållet åk.1-3

kr50,00

Materialet består av kort med den centrala innehållet. Ett centralt innehåll per kort. Man kan använda materialet för att synliggöra det centrala innehållet för eleverna, så att de vet vad lektionen ska lära. Eller använd de så som de passar din klass. 

Texten är hämtad från läroplanen på skolverkets hemsida. 

Titta gärna på mitt övriga material. 

Mycket nöje!

  Anmäl produkten