Svenska som andraspråk: Ordkort

30,00 kr

Kort som klipps isär och fylls med ord som eleven behöver kunna. På framsidan skrivs ordet som eleven ska öva på och på baksidan förklaringen. Eleven kan öva genom att vända på kortet. När eleven kan ordet kan kortet tas bort och så kan det fyllas på med nya ord och kort. Korten kan användas i all undervisning. 

Välj dubbelkopiering så hamnar fram- och baksida korrekt. Bakgrunden är vit. Korten kan justeras efter önskemål i word dokumentet.

Antal filer: 1
Filformat: docx
Rekommenderad programvara: Microsoft Word


Skapare : Skapandesvenska Kategori: