Stödkort till berättelseskrivande

kr50,00

Stöd för eleverna när de ska skriva berättande text. I paketet finns det 36 olika karaktärer som eleverna kan beskriva utifrån utseende. Det finns 36 kort med olika egenskaper till karaktärerna. Låt eleverna välja eller dra olika egenskaper till sin karaktär. Det finns också 36 kort med olika händelser som eleverna kan skriva om. Det finns två varianter på händelsekorten. På 36 kort står det enbart en händelse sen finns det ytterligare 36 kort där samma händelser finns men där finns också frågor som stöd för att händelsen ska bli lättare att beskriva för eleven. 


  Anmäl produkten
Kategori: