Stapeldiagram – avläs diagrammet och utför uppdragen

30,00 kr

I grupp får eleverna ett stapeldiagram. De avläser stapeldiagrammet och fyller i tabellen. Sedan finns 9 frågor i stigande svårighetsgrad att svara på. Gruppen svarar på så många som passar dem i tid och i svårighetsgrad.

Ett stapeldiagram över hur många glassar som säljs på en vecka i glasskiosken.  I grupp tränas eleverna på att läsa av stapeldiagrammet och utifrån det fylla i tabellen och svara på frågorna.

Perfekt material för att träna inför de nationella proven!

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader