Språkträning i vardagen – 10 sidor skriftliga råd till F-klass

kr25,00

10 sidor skriftlig information och konkreta förslag på språklig träning i vardagen, riktat till pedagoger i F-klass (/lågstadiet) på ett Språkspår för elever med generell språkstörning. 

Innehåller:

– Kort information om generell språkstörning och hur man kan stödja elevernas språkförståelse.

– Mer detaljerad information om hur man kan stötta och träna elevernas språkliga uttrycksförmåga samt hur man kan resonera kring rimlig svårighetsgrad och hur man själv modellerar språk, ger konstruktiv feedback till barnet (om/när det är lämpligt), m.m.

– Kort information om hur olika aspekter/områden av språkförmåga interagerar med varandra och hur det kan påverka barnet i olika situationer.

– 10 st konkreta förslag på riktad språkträning i vardagen som passar för F-klassmiljö (och lågstadieelever med betydande språkliga uttryckssvårigheter). En hel del av bildstödet som följer med materialet kommer delas gratis i butiken.

  Anmäl produkten