Speaking – beginner to advanced (kopia)

kr39,00

52 ämnen där eleverna skriver ett kort tal i veckan för att förbättra förmågorna tala, skriva och lyssna! Innehåller nu även bedömningsmatris/lärandematris.

——–

52 topics that allow your students to write a speech every week and improve their speaking, writing and listening! 

Preview – Speech

  Anmäl produkten