Skyltar veckodagar och månader – nu även med engelsk text

Skyltar att ha till exempel på tavlan. Veckodagarna är färgkodade enligt SPSM rekommendation och månaderna enligt habiliteringens färgschema. Månaderna och en uppsättning av veckodagarna innehåller även bildstöd. En uppsättning av veckodagarna är endast färgkodade.

Detta material är nu uppdaterat med skyltar med veckodagar och månader även på engelska.

Obs! Filen är uppdaterad 210906

Detta material har laddats ned: 1460 gånger

  Anmäl produkten